Тренировъчен терен на
Сдружение Спортна Академия

Обект

Тренировъчен терен на Сдружение Спортна Академия

Местоположение

гр. Пловдив

2018 година

Детайли

Доставена и монтирана 2500 кв.м. изкуствена трева.

Настилка

Изкуствена трева DOMO Slide DS 50.